Publikacje » Artykuły
Artykuły
[29.07.2016] „To przestroga dla nabywców narażonych na egzekucję” – komentarz prof. Przemysława Drapały w Dzienniku Gazecie Prawnej (dodatek „Tygodnik Gazeta Prawna”)

Czy dopuszczalne jest sięganie przez organy podatkowe po skargę pauliańską i powoływanie się na bezpodstawne wzbogacenie podatnika, gdy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu? Linia orzecznicza wzbudza kontrowersje. Prof. Przemysław Drapała wyjaśnia zasadność wykorzystania obu tych instytucji, zwracając również uwagę na ryzyka, jakie niosą one dla podmiotów gospodarczych.

[29.07.2016] Odmowa absolutorium i co dalej? - komentarz Marcina Chomiuka w Pulsie Biznesu

W ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień medialnych na temat odmowy udzielenia absolutorium członkom organów spółek. Wspólnicy czy akcjonariusze mają swobodę w decydowaniu o udzieleniu takiego absolutorium, a ich odmowa nie musi być uzasadniona.  Czy zatem obrona członków organów, którym odmówiono absolutorium nie jest możliwa? Odpowiedzi na to pytanie udziela autor publikacji.

[13.07.2016] Nowa spółka dla start-upów - komentarz Pauliny Dzierżak w Pulsie Biznesu
Ministerstwo Rozwoju w ramach programu wsparcia początkujących innowacyjnych biznesów proponuje utworzenie tzw. Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Podobne spółki funkcjonują we Francji i na Słowacji. Ma być prościej, szybciej i taniej - komentuje Paulina Dzierżak
 
[5.06.2016] "Zmiany w prawie zamówień publicznych" - komentarz Wojciecha Merkwy w Rzeczpospolitej
5 lipca  w dzienniku Rzeczpospolita pojawił się komentarz mecenasa Wojciecha Merkwy z cyklu zmian w prawie zamówień publicznych.
 
 
" Elektronizacja zamówień publicznych, którą wprowadza nowelizacja ustawy ma uprościć i uelastycznić postępowania przetargowe.Jednak na stosowanie tych udogodnień w praktyce będziemy musieli jeszcze poczekać".
 
[1.07.2016] "Mniej obaw w relacjach z podwykonawcami" - komentarz Wojciecha Bazan w Rzeczpospolitej
1 lipca na łamach dziennika Rzeczpospolita został opublikowany komentarz Wojciecha Bazan dotyczący uchwały SN w sprawie III CZP 108/ 15.
 
 
"Uchwała Sądu Najwyższego powinna skłonić inwestorów do odpowiedniego zorganizowania pracy na placu budowy i poprawienia stosowanych w praktyce wzorów umów " - komentuje Wojciech Bazan.
 
[29.06.2016] Fiskus nękał firmę… obchodząc prawo - komentarz prof. Przemysława Drapały w Pulsie Biznesu

Po przedawnieniu podatku skarbówka ścigała podatnika na drodze cywilnej. W sądach mocno dostała po łapach. Bardzo groźny dla firm precedens rozbity w pył. Sprawę komentuje na łamach Pulsu Biznesu - prof. Przemysław Drapała.

 

Czytaj więcej


 

[28.06.2016] "Zmiany w prawie zamówień publicznych" - komentarz Wojciecha Merkwy w Rzeczpospolitej
28 czerwca  w dzienniku Rzeczpospolita pojawił się komentarz mecenasa Wojciecha Merkwy z cyklu zmian w prawie zamówień publicznych.
 
 
"Jednym z kluczowych założeń przyświecających nowelizacji prawa zamówień publicznych jest ułatwienie dostępu  do rynku małym i średnim przedsiębiorcom"
 
Czytaj więcej
[23.06.2016] "Fiskus szuka pomocy w sądach cywilnych" -wywiad prof. Przemysława Drapały dla #RZECZoPRAWIE
22 czerwca prof. Przemysław Drapała udzielił wywiadu  dla programu #RZECZoPRAWIE, w którym odnosi się oddalonej przez SA w Warszawie apelacji fiskusa dotyczącej możliwości zastosowania przepisów kodeksu cywilnego przy przedawnieniu zaległości podatkowych.
 
 
 
[21.06.2016] "Zmiany w prawie zamówień publicznych"- komentarz Wojciecha Merkwy w Rzeczpospolitej
21 czerwca w dzienniku Rzeczpospolita pojawił się komentarz mecenasa Wojciecha Merkwy z cyklu zmian w prawie zamówień publicznych.
 
"Intencją projektodawców nowelizacji było odbiurokratyzowanie postępowań i większe niż do tej pory wykorzystanie innowacji w przetargach publicznych".
 
[17.06.2016] "Sądy cywilne nie uratują opieszałego urzędnika "- komentarz do wyroku prof. Przemysława Drapały w Rzeczpospolitej
Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w środę ( 15.06 ) precedensowy wyrok  w sprawie, gdzie fiskus, który nie zdążył odzyskać pieniędzy przed upływem terminu przedawnienia z ordynacji podatkowej nie zawahał się wystąpić przeciwko podatnikowi z pozwem do sądu cywilnego.
 
"To ważny wyrok dla wszystkich podatników, głównie dla firm. Będzie to precedens chroniący ich przed próbami wykorzystania instytucji prawa cywilnego w celu obejścia terminów przedawnienia przewidzianych w procedurze podatkowej"  –tłumaczy prof. Przemysław Drapała, który reprezentował przed sądem pozwaną.
 
[14.06.2016] "Zmiany w prawie zamówień publicznych"- komentarz Wojciecha Merkwy w dzienniku Rzeczpospolita
14 czerwca w dzienniku Rzeczpospolita pojawił się komentarz mecenasa Wojciecha Merkwy na temat zmian w prawie zamówień publicznych.
 
"Znowelizowane przepisy jasno określają,w  jakich przypadkach będzie dopuszczalna zmiana o zamówienie publiczne".
 
[13.06.2016] "Kara umowna dla podwykonawcy " - komentarz Wojciecha Bazana
13 czerwca w dzienniku Rzeczpospolita pojawił się komentarz " kara umowna dla podwykonawcy" - Wojciecha Bazana.
 
"Niezłożenie przez generalnego wykonawcę oświadczenia o potrąceniu nie szkodzi inwestorowi, bo nie rozszerza jego odpowiedzialności"
 
[7.06.2016] Zmiany w prawie zamówień publicznych: Intensywna ewolucja zamiast rewolucji - komenatrz Wojciecha Merkwy
7 czerwca w dzienniku Rzeczpospolita pojawił się komentarz mec. Wojciecha Merkwy do zmian w prawie zamówień publicznych.
 
[05.04.2016] "O wyborze zamówienia zdecyduje nie tylko cena" - komentarz Wojciecha Merkwy w dzienniku Rzeczpospolita
Jednym z kluczowych założeń nowelizacji prawa zamówień publicznych jest wykorzystanie pozaekonomicznych kryteriów, takich jak np. integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Ale czy faktycznie będą one decydujące przy wyborze zamówienia?
 
Link do artykułu:
 
[02.06.2016] " Unia ostro strofuje za ograniczanie obrotu ziemią" - komentarz Michała Urbańskiego w Dzienniku Gazeta Prawna

02 czerwca 2016 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł dotyczący zmian u ustawie o gruntach rolnych z komentarzem Michała Urbańskiego.

Komisja Europejska straciła cierpliwość. Na razie wobec Bułgarii, Litwy, Łotwy, Ślowacji oraz Węgier, które długo przed nami postanowiły powstrzymać wyprzedaż gruntów rolnych.

Link do artykułu

 

[06.04.2016] "Komu członek zarządu składa rezygancję" - komentarz Marcina Chomiuka w Pulsie Biznesu

6 kwietnia br. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł dotyczący uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 roku o zmianach w  składaniu rezygnacji członków zarządu. Uchwałę skomentował Marcin Chomiuk.

Pobierz artykuł
[4.04.2016] "Zarząd: już wiadomo komu złożyć rezygancję" - komentarz Marcina Chomiuka w Dzienniku Rzeczpospolita

4 kwietnia br. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł dotyczący uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 roku o zmianach w  składaniu rezygnacji członków zarządu. Uchwałę skomentował Marcin Chomiuk.

Sąd najwyższy rozstrzygnął przed kim członek zarządu powinien składać oświadczenie o rezygnacji z mandatu. Do tej pory zagadnienie to wywoływało w praktyce liczne wątpliwości.

Pobierz artykuł

[01.04.2016] "Prokurent nie idzie do sądu po upadłość" - komentarz Marcina Chomiuka w Pulsie Biznesu

1 kwietnia br.  w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł dotyczący zmian w prawie upadłościowym z komentarzem Marcina Chomiuka.

Zmiany w prawie upadłościowym wprowadzono m.in. po to, aby nie było już wątpliwości, czy prokurent ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość spółki. Taka interpretacja wynika też z założeń do znowelizowanych przepisów.

 

Pobierz artykuł
[22.03.2016] "Czy błąd w wadium szkodzi ofercie"- komentarz Wojciecha Merkwy w dzienniku Rzeczpospolita
22 marca br. w Dzienniku Rzeczpospolita, pojawił się  artykuł „ Czy błąd w wadium szkodzi ofercie”, z komentarzem Wojciecha Merkwy.
Wadium jest częścią oferty. Zamawiający nie może więc poprawić z identyfikowanej z wadium omyłki lub wystąpić do wykonawcy o przedstawienie wyjaśnień.
 

 

[18.03.2016 ] " Zmiany w prawie zamówień publicznych. Czy jest się czego bać?" - komentarz Wojciecha Merkwy
W kwietniowym wydaniu „Buildera” pojawił się artykuł z komentarzem Wojciecha Merkwy, przedstawiający najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych, które zaczną obowiązywać od 18 kwietnia br.
 
[15.03.2016] "W odległości 2 km od farmy wiatrowej nie powstanie osiedle, ale hotel już tak"- komentarz Michała Urbańskiego w Dzienniku Gazeta Prawnej

15 marca 2016 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł dotyczący warunków zabudowy farm wiatrowych z komentarzem Michała Urbańskiego.

Dotychczas w polskim systemie prawnym nie było specjalnej ustawy, która regulowałaby kwestię lokalizacji elektrowni wiatrowych. Stosowane były ogólne przepisy dotyczące wszystkich obiektów budowlanych, w tym przede wszystkim ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
[8.03.2016] "Ziemia rolna pułapką dla dewelopera " - komentarz Michała Urbańskiego w Dzienniku Gazeta Prawna

8 marca 2016 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł dotyczący zmian u ustawie o gruntach rolnych z komentarzem Michała Urbańskiego.

Należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej  deweloper nie poniesie, jeżeli przeznaczy ona cele budownictwa mieszkaniowego. Podlegająca nieodpłatnemu odrolnieniu powierzchnia ziemi pod budowaną nieruchomość i związaną z nią infrastrukturę nie może jednak przekroczyć ustawowych limitów: w przypadku budynku jednorodzinnego – 0,05 ha, a przy budynku wielorodzinnym – 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny. 

Link do artykułu

[29.06.2014] "Alpine pozwała rząd za Stadion Narodowy"- komentarz prof. Przemysława Drapały w Pulsie Biznesu
Upadła firma chce odzyskać 139 mln zł. strat, jakie miała ponieść przy budowie stadionu. Pozew liczy 1, 2 tys.stron.

Alpine chce naprawienia szkody poniesionej w wyniku przygotowania przez inwestora wadliwej dokumentacji projektowej, wprowadzania przez niego licznych zmian i uzupełnień do dokumentacji w toku budowy, co generowało dodatkowe wysokie koszty, oraz zlecanie prac dodatkowych. Te działania inwestora doprowadziły także do wydłużenia prac przy budowie stadionu — mówi prof. Przemysław Drapała, radca prawny z kancelarii Jara & Partners, reprezentujący Alpine. Proces będzie bardzo złożony pod względem dowodowym.

 

Czytaj więcej na : http://www.pb.pl/3744410,2823,alpine-pozwala-rzad-za-stadion-narodowy

 
Upadła firma Uhce odzyskać 139 mln zł strat, jakie miała ponieść przy budowie stadionu. Pozew liczy 1,2 tys. stron.aj więcej na http://www.pb.pl/3744410,2823,alpine-pozwala-rzad-za-stadion-